Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Административни актовеДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ (PRIS) Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на Община Севлиево

 Правомощия на общините

 Правила за действие при повишена радиоактивност и провеждане на йодна профилактика

 Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2022 - 2025 г.

 Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2021 г.

 Харта на клиента

 Вътрешни правила за организация на административното обслужване

 Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

 Вътрешни правила за прилагане на етичния кодекс

 Устройствен правилник на Общинска администрация Севлиево

 Политика по качеството на Община Севлиево

 Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2020 г.

 Списък - "Служебна тайна" в Община Севлиево

 Антикорупционна програма на Община Севлиево

 План за защита при радиация

 План за защита при наводнение

 План за защита при земетресение

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi