Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Фирми



„Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД
Регионалното депо за отпадъци в гр. Севлиево се експлоатира от дружество – „Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД. „Регионално депо за отпадъци – Севлиево“ ООД е дружество с ограничена отговорност. Дружеството е регистрирано с Решение № 384 от 11.03.2005 г. на Габровски окръжен съд. Собственици на капитала на дружеството са: - Община Севлиево – с  68 % от капитала, - Община Дряново – с 22 % от капитала, - Община...
виж още»
„Севлиевогаз-2000“ АД
  „Севлиевогаз-2000“ АД е акционерно дружество с предмет на дейност проектиране, изграждане и експлоатация на газоразпределителни мрежи и продажба на природен газ на територията на община Севлиево. Дружеството е създадено през 1997 г. като 100% общинско с наименование „Севлиевогаз“ЕООД. През 1999 г. то е преструктурирано в акционерно дружество, в което акциите са разпределени между Община Севлиево, „Видима“ АД и „Идеал Стандарт-България“...
виж още»
МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД
МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД е многопрофилна общинска болница. Болницата съществува от 1879 година като Севлиевска окръжна второстепенна болница. Първоначално се е помещавала в стара двуетажна турска къща. Болницата носи името на първият лекар на гр. Севлиево - д-р Стойчо Христов. През 1942 год. е построена нова сграда на болницата в западната част на града, която има два етажа и сто легла. През 1977 год. е открито разширението на болницата в сегашния й вид. МБАЛ “Д-р...
виж още»
"Бяла" ЕООД
  "БЯЛА" ЕООД     „Бяла” ЕООД гр. Севлиево е търговско дружество с общинска собственост и представлява основен ВиК оператор за територията на общината, като подава питейна вода към 30 населени места, обслужва над 36 000 жители и осигурява водни количества към ВиК Ловеч и ВиК Габрово. Предлага канализационни услуги в гр.Севлиево и 3 населени места, извършва дейности по благоустрояване и комуникация.       Дружеството...
виж още»
„Медицински център -1- Севлиево” ЕООД
Медицински център-1-Севлиево” ЕООД е създаден и регистриран в съответствие със Закона за лечебните заведения през 1999 год.   Осъществява: - Специализирана медицинска помощ; - Медико-диагностични изследвания: - клинична лаборатория; - рентгенова лаборатория, в т.ч. компютърна томография, мамография; - паразитология и вирусология; - имунодиагностика; - Специализиран медицинска транспорт; - Кабинет за неотложна медицинска помощ;   Управител:...
виж още»
„Общински пазари – Севлиево” ЕООД
„Общински пазари – Севлиево” ЕООД стопанисва и управлява  централен пазар, пазар за промишлени стоки и пазар за животни. Дружеството е регистрирано с Решение № 578 от 02.05.1997 г. на Габровски окръжен съд,  капитал 50 хил. лв. и предмет на дейност: изграждане, развитие и поддържане на материална база за дейността на общински пазари, в т. ч.: пазар за зеленчуци, плодове и хранителни стоки; търговия с хранителни и промишлени стоки, плодове, зеленчуци и фураж;...
виж още»

Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi